FAQ

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do wynajmu auta?
  Ważne prawo jazdy oraz drugi dokument tożsamości.
 2. Czy podstawicie auto na lotnisko?
  Tak, możemy podstawić auto na oba warszawskie lotniska.
 3. Jaki jest koszt podstawienia auta?
  Na terenie Warszawy i bliskich okolic podstawiamy auto za darmo.
 4. Czy istnieje limit kilometrów?
  Tak, limit kilometrów zawsze jest ustalany indywidualnie i jest różny dla każdego z oferowanych przez nas aut.
 5. Czy autem można wyjechać za granicę?
  Tak, ale trzeba nas o tym wcześniej poinformować.
 6. Czy mogę dać prowadzić wynajęte auto innej osobie?
  Tak, ale odpowiedzialność za ewentualne szkody i inne koszty spoczywa na Wynajmującym, który zawarł z nami umowę.
 7. Jakie dodatkowe koszty mogą wystąpić podczas wynajmu auta?
  Za szkody w samochodzie, które nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczyciel np. za wybicie szyby, uszkodzenie opony, felgi, tapicerki bądź innych części pojazdu. Najemca upoważnia tym samym Wynajmującego do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytułu. Dodatkowo Wynajmujący ponosi koszty ewentualnych mandatów, opłat parkingowych, kosztów holowania i innych kosztów wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów ruchu drogowego.

Archiwa